<HTML> <HEAD> </HEAD> <BODY LINK="#0000ff"> <FONT SIZE="4"><FONT FACE="Times New Roman"> <BODY BGCOLOR="#5F62B1" TEXT="gold" LINK="White" ALINK="White" VLINK="White" TOPMARGIN="2" BOTTOMMARGIN="2" RIGHTMARGIN="2" LEFTMARGIN="2"> <div valign="top" align="left"> <P>V~en zjemci o lenstv v 1. KFA Nekzanka z.s. <P ALIGN="LEFT">Dkujeme za tvj zjem o lenstv v naaem klubu. <P>V sou asnosti se schzme v DPS Kbely na adrese Mladoboleslavsk 20, Praha Kbely. <P>Schozky se konaj v~dy ka~d druh pondl od 16.00 hod. Trvaj do cca 19.00 hod. Tak~e ti, kteY nemohou tak brzo pYijt se mohou dostavit pozdji. <P>Ma-li opravdu zjem o lenstv podvej se na naa internetovou strnku: </P> <P> <U><B><FONT>http://nekazanka.hyperlink.cz<FONT></B></U></P> <FONT SIZE="4"><FONT FACE="Times New Roman"><P ALIGN="JUSTIFY">kde v rubrice Aktuality, je program klubu s udnm data schozek.</P> <P ALIGN="JUSTIFY">Pokud se rozhodnea pYjt na nkterou schzku, pYines ukzky svch prac.</P> </FONT><P ALIGN="JUSTIFY"></P> <FONT FACE="Times New Roman"><P ALIGN="JUSTIFY">Na shledn se ta</P> </FONT> <P>&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;E. Mnzberg</P> <P>&#9;&#9;&#9;&#9;&#9;<FONT FACE="Times New Roman">&#9;&#9;pYedseda</P>tlf.:774603676 <P>nekazanka@volny.cz</FONT></BODY> <P><A HREF="../../default.htm">Zpt.</A> </HTML> </body>