Měsíční soutěže

Vždy začátkem měsíce přinesou členové omezený počet fotografií, které jsou přehledně rozloženy na stole a označeny čísly. Hodnocení probíhá tak, že každý přítomný napíše čísla pěti fotografií, které se mu nejvíce líbí. Poté se počet hlasů sečte a vyhlásí tři nejlepší fotografie, které se uloží do archivu. Součástí hodnocení je i diskuse nad předloženými snímky. Soutěž je vždy koncem roku uzavřena a jsou vyhlášeni vítězové za celý rok, kteří dostanou nějakou cenu.

Po skončení kalendárního roku jsou vítězné fotografie archivovány na CD. Zatím jsou takto zpracovány rocníky 1994 - 2014. CD s rocníky 1994 až 2014 je k dispozici.

Ukázky 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 a 2016 jsou publikovány zde:

Rocník 2010

Rocník 2011

Rocník 2012

Rocník 2013

Rocník 2014

Rocník 2015

Rocník 2016

Rocník 2017

Rocník 2018Zpet na úvodní stránku.